Đặt một câu hỏi

LY, CỐC, CHÉN SỪNG GIÁ RẺ

ly, coc sung gia re (3)